Stella


Style:       Maria Derunova
PH:          Kseniya Vashchenko

MUA:         Olga Korobeynik

MD:          Stella Veona