Qadriya


Style:       Maria Derunova
PH:          Alexandra Filimonova

Producer:    Oleg Rozhdestvenskiy

MUA:         Nataly Buldakova

MD:          Kadria Galautdinova